Hem
Mottagare ROLF LUFT AWARD 2024 utsedd
VÄLKOMMEN NOMINERA till Rolf Luft Award 2025
STIPENDIUM - unga diabetesforskare 2023
AKTUELLA BÖCKER om att leva länge och väl samt om typ 2 diabetes
Om stiftelsen och Professor RolF Luft
STYRELSEN
Varför så viktigt?
GE EN GÅVA
Sponsorer
Aktiviteter
Press
Kontakt

     
Utdelning till unga forskare av insamlade medel! 

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning har sedan 2007, utlyst stipendium till unga diabetesforskare, post docs och doktorander vid svenska universitet. Hittills har unga forskare vid Lunds-, Uppsala-, Göteborgs-,  Ultuna-, Stockholms Universitet, Jönköpings universitet och Karolinska Institutet tilldelats stipendium, som möjliggjort för dem att genom besök hos forskargrupper vid andra universitet fördjupa sig i sin forskning om diabetes och dess följdsjukdomar. 

Stipendieutdelningen 2023
E
fter några års uppehåll delade i år Rolf Lufts Stiftelse för diabetesforskning ut resestipendium till unga diabetesforskare igen. Stipendiater 2023 är: Caroline Miranda Larsen, PhD vid Göteborgs universitet och Hanna Ahonen, Phd vid Jönköpings universitet. Hanna Ahonen deltog via Zoom. I anslutning till stipendieutdelningen presenterade Läkaren och doktoranden Anton Hellberg sin studie "The effect of lifestyle intervention on subcutaneous adipose tissue and metabolic outcomes in different overweight population" .Stipendiaten Caroline Miranda Olsen med stipendium utanför
Rolf Luft Auditorium 
 
Professor Kerstin Brismar, stipendiat Caroline Mirande Olsen
 
Anton Hellberg, läkare och doktorand, höll en uppskattad
föreläsning i samband med stipendieutdelningen.
                                                          

Professor Kerstin Brismar, stipendiat Caroline Mirande Olsen
                                                          
Stiftelsens styrelseledamot Alan Raffensperger i samtal med
deltagare
                                                                         
  Mingel innan föreläsningenStipendiater 2023

Prisutdelningen ägde rum: Måndagen den 20 novemberHär finns kvällens program 

 
Caroline Miranda Larsen
PhD vid Göteborgs universitet
Caroline Miranda Larsen studerar hur insulinproducerande beta- och somatostatin producerande deltacellerna interagerar. Detta samspel och samspelet med glukagon producerande alfacellerna är stört vid diabetes, vilket påverkar sockerkontrollen. Studierna fortsätter på humana celler i samarbete med Alberta Diabetes Institute,  Alberta university, Canada.
Läs mer om Caroline Miranda Larsens forskning här.

 

 
Hanna Ahonen, PhD vid
Jönköpings universiet
  

Hanna Ahonen studerar samband mellan munhälsa, diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Hennes studier har också involverat självrapporterad livs- och sömnkvalitet. Studierna fortsätter nu  i samarbete med Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norge. 
Läs mer om Hanna Ahonens forskning här

______________________________________________________________________

Rolf Luft Stipendiater 2007-2018 

Med bidrag från Lars Michel tilldelades en ung diabetesforskare 2018 ett stipendium. Samma år bidrog även Hufvudstadens diabetesförening till ett stipendium. Jeanette Bonniers stipendium delades ut av stiftelsen 2017 (mer information om stipendierna finns nedan).

Om frågor eller intresse finns att bidra till ett stipendium, v v mejla
info@rolfluftdiabetesfond.se
                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Stipendieutdelningen - 12 december 2018
   
               
 Stipendiat Stefanos Stagkourakis, professor Claes-Göran Östenson och stipendiat Katharina Herzog


Stefanos Stagkourakis
 
Stipendiat Katharina Herzog och
och professor Kerstin Brismar

        
Ritva Luft i samtal med Magnus Grippe
   
    Mingel innan stipendieutdelningen

             
           
     Mingel innan stipendieutdelningen
   
     Katharina Herzog

Den 12 december tilldelades de unga diabetesforskarna Katharina Herzog och Stefanos Stagkourakis var sitt stipendium. I samband med det gav de var sin föreläsning. Katharina talade om:

”Diet or surgery? A detailed investigation of metabolic Changes associated with diabetesremission efter gastric bypasssurgery” och Stefanos talade om "Glucose and emotional state regulation by SF1 neurons in the ventromedialhypothalamus”. Docent  Anneli Björklund vid Karolinska Institutet informerade även om LADA: "Diabetes mitt emellan typ 1 och 2”.


2018 års stipendiater utsedda!

Två unga diabetesforskare får ta emot stipendium från Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning; Katharina Herzog vid Lunds universitet får stipendium för sina studier om metabola förändringar i samband med diabetesremission efter gastric bypass operation. Den andre stipendiaten är Stefanos Stagkourakis, Karolinska Institutet som får stipendium för att studera samband mellan blodglukosnivåer och hjärnans reglering av känslotillstånd och födointag. Stipendieutdelningen äger rum vid en ceremoni på Karolinska sjukhuset den 12 december.

  
   Katharina Herzog, Lunds universitet:
"Diet or surgery? A detailed investigation of metabolic changes associated with diabetes remission after gastric bypass surgery".
Katharina Herzog ska tillsammans med en forskargrupp vid Umeå universitet studera hur ämnesomsättningen påverkas när typ 2-diabetes går tillbaka efter överviktskirurgi.
Katharina får ett stipendium som stötts av bidrag från Hufvudstadens diabetesförening.
 Stefanos Stagkourakis, Karolinska Institutet:
"Glucose and emotional state regulation by SF1 neurons in the ventromedial hypothalamus".
Stefanos Stagkourakis ska tillsammans med en forskargrupp vid California Institute of Technology studera samband mellan blodglukosnivåer och hjärnans reglering av känslotillstånd och födointag.
Stefanos stipendium har donerats av Lars Michel---------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Jeanette Bonniers stipendium till diabetesforskning 2017

Jeanette Bonnier, som i april 2016 gick bort efter en tids sjukdom, var mycket engagerad och intresserad av konst, journalistik och forskning. För att hedra hennes minne har många givare tillsammans donerat ca 140 000 kr till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning. Styrelsen har beslutat att för dessa medel utlysa ett stipendium till unga diabetesforskare till hennes minne. Stipendiet avser att göra det möjligt för unga diabetesforskare att besöka annat universitet för att lära sig nya metoder och stimulera forskningssamarbete.

Stiftelsens styrelse har, efter att ha bedömt ansökningarna, utsett diabetesforskarna Karin Rådholm och Kristofer Hedman till årets stipendiater.

Den 6 december ägde stipendieutdelningen rum vid en ceremoni på Karolinska universitetssjukhuset. Stiftelsens ordförande, professor Claes-Göran Östenson hälsade välkommen och professor Kerstin Brismar berättade om Jeanette Bonnier och hennes engagemang. Därpå följde stipendieutdelningen.

 Stipendiat 1
Kristofer Hedman, Linköpings Universitet, som i sin doktors avhandling undersökt hjärtfunktionen hos friska och hos hjärtsjuka personer fick ta emot sitt stipendium av Ritva Luft under ceremonin. Han ska nu tillsammans med en forskargrupp i Stanford University, USA, studera immunologiska och metabola mekanismer  bakom hjärtmuskelinflammation hos personer med diabetes typ 2. I samband med stipendieutdelningen berättade Kristofer om sin forskning där immunförsvaret kan spela in vid tidig hjärtsvikt hos patienter med diabetes typ 2. Han lovade återkomma och rapportera om resultaten av sina studier på Stanford University, vid ett senare tillfälle.
Stipendiat 2
Karin Rådholm,
Linköpings Universitet, som i sin doktorsavhandling studerat faktorer med anknytning till hjärt-kärlsjukdom, särskilt förmaksflimmer, högt blodtryck och diabetes, hos äldre människor ska nu hos en forskargrupp i Sydney. Australien, undersöka olikheter beträffande risken för kärlkomplikationer, såväl i de stora som i de små blodkärlen, hos kvinnor och män med typ 2-diabetes. Karin har redan börjat sina studier i Sydney och hade inte möjlighet att närvara. Professor Claes-Göran Östenson beskrev därför hennes forskning med temat könsskillnader rörande den ökade risken för kärlkomplikationer hos personer med typ 2-diabetes.
 

Med en vacker blombukett passade ordförande Claes-Göran Östensson på att tacka Ritva Luft för hennes värdefulla arbete i stiftelsen .
Doktorand Camilla Olofsson föredrog sin studie: "Effekter av måltidskomposition hos personer med och utan diabetes typ 2". Om resultatet och effekterna av periodisk fasta hos personer med och utan diabetes typ 2, informerade specialistläkare och Med. dr. Neda Rajamand Ekberg.

 
Professor Claes-Göran Östenson tackar Ritva Luft för hennes värdefulla arbete i stiftelsen.
 
Intresserade åhörare och gåvogivare
 
Professor Kerstin Brismar
samtalar med deltagare
 
 
Mingel i foajén innan stipendieutdelningen
och föreläsningarna.
   
Bo Holmberg, Storstockholms
Diabetesförening i samtal med
stipendiaten Kristofer Hedman.
Stipendium till unga diabetesforskare från Hufvudstadens diabetesförening
Vid Hufvudstadens diabetesförenings (HDFs) årsmöte i mars 2017 tillkännagavs att föreningens styrelse beslutat att donera en prissumma till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning till resestipendium för unga diabetesforskare. Stiftelsens ordförande, professor Claes-Göran Östenson, som också var föreläsare vid årsmötet mottog donationen av HDFs styrelseledamot Birgitta Kihlberg. Utlysning kommer att ske i höst.

(i bild Claes-Göran Östenson och HDFs styrelseledamot Birgitta Kihlberg)
 


 
         Stipendieutdelning 2016
I decembermörkret den 1 december samlades många för att mingla och därefter delta vid ceremonin "Rolf Luft Stipendiaterna 2016" när KIs doktorander Teresa Daraio och Muhammad Irfan fick ta emot var sitt resestipendium. Professor Kerstin Brismar hälsade välkommen och informerade om Rolf Lufts stiftelse för diabetesforsknings bakgrund och verksamhet. Därefter fick stipendiaterna ta emot sina resestipendium. Christina Bark informerade om stipendiaternas forskning och stipendiaterna berättade mer ingående om deras forskningsprojekt. Professor Claes-Göran Östenson, stiftelsens ordförande berättade om sin forskning, "motionens effekter vid framförallt typ 2 diabetes."
De båda stipendiaterna forskar om SNAP 25 men kring olika områden.
Läs mer här om Teresa Daraios forskning om SNAP-25 varianter för stimulerad insulinsekretion.

Läs mer här om Muhammad Irfans forskning kring SNAP-25s påverkan på hjärnan.


                                           
                                  Claes-Göran Östenson, Muhammad Irfan. Teresa Daraio, Ritva Luft, Kerstin Brismar


Mingel i samband med stipendieutdelningen
 
Kerstin Brismar, Ingeborg Eriksson, Ritva Luft
  
Ritva Luft, CarlJan Granqvist, Birgitta Kihlberg
 
       Gustav Dallner

           Kerstin Brismar 
 


ROLF LUFT STIPENDIATER 2016
Nu är årets Rolf Luft Stipendiater utsedda.  I år blir det doktoranderna Teresa Daraio och
Muhammad Irfan
vid Karolinska Institutet som får var sitt stipendium som bland annat ska täcka levnadsomkostnader och resekostnader  i samband med besök på annat universitet. Utdelningen av stipendierna äger rum vid en ceremoni den 1 december i Rolf Luft Auditorium, Karolinska universitetssjukhuset. 16.30 bjuds på något enklare att äta och dricka. Därefter blir det stipendieutdelning och vi får lyssna på stipendiaterna som informerar om sina forskningsprojekt. Stiftelsens ordförande berättar om livsstil och typ 2 diabetes. Anmälan görs till ritva.luft@tele2.se alt. 08-30 25 25 (tfn svar).

VÄLKOMMEN! Läs mer om programmet här

Stipendiat 2016

Teresa Daraio har visat betydelsen av ett protein (SNAP-25), som finns både i Betaceller och i hjärnan, för sockerkontroll och risk att utveckla metabola syndromet (öka i vikt, få höga blodfetter, prediabetes eller diabetes). Hon ska nu i samarbete med forskare i Slovenien studera  hur detta protein reglerar insulinfrisättningen.

 
Stipendiat 2016  


Muhammad Irfan ska under handledning i New York, USA, studera hur samma protein (SNAP-25) påverkar hjärnans förmåga att lagra information (minnet) och hur hjärnan påverkas vid metabol sjukdom.

 ---------------------------------------------------------Rolf Luft stipendieutdlening 2013
 

 

 

För sjätte året i rad delade Rolf Luft Stiftelse för Diabetesforskning stipendium till unga diabetesforskare. Stipendieutdelningen ägde rum under en ceremoni måndagen den 9 september

 

I år var det doktorand Rayner Rodriguez-Diaz vid Karolinska Institutet och doktorand Gustaf Christoffersson vid Uppsala universitet som fick var sitt stipendium samt diplom. De bägge stipendiaterna informerade samtidigt om sina pågående forskningsprojekt. Gustaf Christoffersson talade om "Nybildning av blodkärl - nytt jobb för immunförsvaret och Rayner Rodrigues-Diaz - In vivo study of the neuroimmune synapse in the islet of Langerhans.

 Stipendiater 2013 utsedda!

uppkomsten av diabetes och dess följsjukdomar.

 Rayner Rodrigues-Diaz, vid Karolinska Institutet, tilldelas stipendium för sina in vivo-studier som visar kopplingen mellan nervsystemet och immunsystemet i den endokrina delen av bukspottkörteln, de Langerhanska öarna. Mer information om Rayner Rodriguez-Diaz forskning finns att läsa här: Presentation av Rayner Rodriquez-Diaz forskning.pdf                         


           
Gustaf Christoffersson
vid Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet tilldelas stipendium för sin forskning om immuncellernas roll vid blodkärlsnybildning, vilken är av stor vikt vid t ex cancer och diabetes.
Mer information om Gustaf Christofferssons forskning finns att läsa här: Presentation av Gustaf Christofferssons forskning.pdf

  
         Läs igenom villkoren här (eng)
ANNOUNCEMENT_FOR_A_FELLOWSHIP[1].doc
Regulation of RL stipend.doc
Application_form_for_scholarship_2013[1].doc

2011 års stipendieutdelning

 
Professor Kerstin Brismar, doktorand Jia Sun och Ritva Luft
4 juni 2012 kl 16,30 - 18.00 tilldelades doktoranden Jia Sun, vid avdelningen för Development of Medical Biochemistry and Biophysics vid Karolinska Institutet, Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforsknings stipendium. Utdeldningen skedde i Rolf Luft Auditorium, Karolinska sjukhuset.
 

 

 I samband med stipendie-utdelningen berättade Jia Sun om sin forskning under temat "The role of Host Defense Peptide Cathelicidins in Beta Cell Inflammation and Apoptosis - Implications in the Pathogenesis of Diabetes."

Malou Friederich som 2008 mottog stipendium från stiftelsen, berättade om sin forskning kring njursjukdom vid diabetes.Hon berättade även om sin vistelse vid Georgetown University, Washington, som möjliggjordes av stiftelsens stipendium och där hon kunde födjupa sig i sin forskning.

 Jia Sun föreläser
Jia Sun och Malou Friedrich 

 

 
Läs mer om Jia Suns forskning här:Jia Sun.doc


2010 års stipendieutdelning  Doktoranderna Ulrika Johansson och Niclas Franck, vid Karolinska Institutet har utsetts till 2010-års stipendiater. Den 23 maj 2011 mottog de stipendium vid Karolinska Institutet i Solna, för sin aktuella diabetesforskning. I samband med stipendieutdelningen informerade de om sin forskningsprojekt. Styrelseledamot Ritva Luft och Kerstin Brismar delade ut stipendipendium och blommor till stipendiaterna:Se stipendieutdelningen här.AVI

.Niclas Franck, Kerstin Brismar, Ulrika Johansson

 
      Ulrika Johansson.
Mer om hennes forskning
kan du läsa här:Ulrika Johansson - forskningsprojekt.pdf     
 


 

 Niclas Franck. Mer om hans forskning kan du läsa här:Niclas Franck - forskningsprojekt.pdf


Ändrade ansökningskriterier från och med i år

Från och med 2010 har ansökningskriterierna ändrats och stipendium kommer framöver att kunna sökas av unga forskare vid namngivet universitet. I år ges unga forskare vid Karolinska Institutet möjlighet att söka Rolf Lufts Stipendium 2010.

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla information om stipendiesökande, inklusive personnummer, adress och telefonnummer, forskningsplan (max 3 sidor), CV med publikationer, specificering hur stipendiet skall användas tex för uppehälle (kost och logi) och/eller resekostnad, inbjudan från forskargupp vid annat universitet samt en utbildningsplan där det framgår vad personen kommer att lära sig under stipendietiden. Personen som får stipendiet bör under stipendietiden (såvida det inte gäller enbart resa) vara tjänstledig från annan tjänst utan lön. Detta innebär också att stipendiaten kan gå ner i tid i sin nuvarande tjänst och för övrig tid använda stipendieanslaget så att tjänstgöringstiden blir 100% totalt.

Ansökan skall insändas i fyra exemplar till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, Atlasgatan 6, 113 20 Stockholm

Bifogat finns ansökingsformulär.doc (598 kB)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stipendiater 2009 - utdelning 11 februari 2010

 

Professor Kerstin Brismar, Med dr Lina Nordquist,
civilekonom Ritva Luft och Med dr Gokul Kesavan

Rolf Lufts Stitiftelse för Diabetesforskning tilldelade Lina Nordquist och Gokul Kesavan var sitt stipendium för sina intressanta och värdefulla forskningsprojekt som kan få betydelse för diagnostik och behandling av diabetes i framtiden.

Stipendierna delades ut vid en ceremoni den 11 februari i Rolf Lufts Auditorium, Karolinska Sjukhuset i Solna.

Det är tredje gången som Rolf Lufts stiftelse för Diabetesforskning delar ut stipendier till unga diabetesforskare.

Presentation av 2009 års stipendiater:

Lina Nordquist

Lina Nordquist, forskare vid Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet arbetar med ett forskningsprojekt som undersöker samspelet mellan C-peptid, genuttryck och njurfunktion.

C-peptid är ett hormon som produceras hos friska individer, men saknas hos många diabetiker. Det är känt att behandling med C-peptid motverkar följdsjukdomar både hos diabetespatienter och i djurmodeller. Senare års forskning har visat att C-peptid påverkar organfunktion, cellers signalering och syrgasanvändning och även genuttryck men det är oklart hur alla dessa faktorer samspelar för att skydda mot diabetikers följdsjukdomar.

Detta ska Lina Norduist titta närmare på i ett projekt som genomförs i samarbete med professorerna Wilcox och Welch vid The Division of Nephrology and Hypertension, Department of Medicine, Georgetown University, Washington, DC, som i sitt djurstall har ett flertal musstammar som saknar gener av betydelse för njur- och kärlfunktion. Med hjälp av Rolf Lufts Stfitelse för Diabetesforskning kommer Nordquist att kunna tillbringa tid vid Wilcox/Welch-laboratoriet. Hon kommer där att isolera och odla njurceller från de genmodifierade mössen och sedan undersöka hur de svarar på C-peptidbehandling. Sådana experiment kan ge mycket ny kunskap om hur C-peptid verkar, och skulle även kunna användas för att ge förståelse för andra njurrelaterade frågeställningar. 

Nordquists arbete kan således ge en fördjupad insikt i de sjukdomsprocesser som ligger bakom de njurskador, och därmed också hjärtkärlsjukdomar som ofta uppstår hos diabetespatienter. Inte minst kan sådan kunskap användas i framtagandet av läkemedel för behandling av diabetesorsakade komplikationer.


Gokul Kesavan

Gokul Kesavan doktor vid Lunds universitet studerar utvecklingen av bukspottkörteln framförallt de Langerhanska öarna med dess insulinproducerande betaceller. Men en Langerhansk ö innehåller inte endast insulinproducerande celler utan även celler som producerar andra hormoner som i sin tur påverkar de insulinproducerande β-celler som krävs för att uppnå optimal sockerbalans. Man har nu identifierat en nyckelregulator av bildningen av de ursprungliga organen som ska bli Langerhanska öar från stamceller. Läs mer om Gokul Kesavans intressanta forskning här.

 

Gokul Kesavan har också utvecklat djurmodeller där man kan följa och studera utvecklingen av de insulinproducerande cellerna. Denna kunskap är nödvändig för att i framtiden kunna stimulera stamceller och utveckla insulinproducerande öar av samma typ som finns i bukspottkörteln. För studier av dessa fenomen krävs samarbete med andra universitet. Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning har därför beslutat ge Gokul Kesavan stipendium för att han ska fä möjlighet att åka till Max Planck institutet i Dresden, Tyskland för att där med hjälp av specialdesignat elektronmikroskop analysera de tidiga faserna i utvecklingen av bukspottkörtelns insulinproducerande öar.

 

Den ökade kunskapen om bildningen av de insulinproducerande öarna kommer bidra till att både kunna förebygga och bota typ 2 diabetes samt med hjälp av kroppens egna stamceller utveckla nya insulinproducerande öar hos patienter med typ 1 diabetes.

Stipendiater 2008

 

Det 4 augusti mottog de unga stipendiaterna Stefan Amisten (tv) och Malou Friederich (th) stipendium från Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning av styrelseledamot Ritva Luft.


Stefan Amisten


Stefan Amisten,
med dr, Lunds Universitet, får 80,000 kr till vistelse vid ”The Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism” för att studera vilken roll de insulinproducerande cellernas olika signalsystem har för uppkomst av diabetes. Stefan Amisten, med dr, Lunds Universitet, fick 80,000 kr för vistelse vid ”The Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism”. Där kommer han att studera vilken roll de insulinproducerande cellernas olika signalsystem har för uppkomst av diabetes. Denna forskning skulle kunna innebära att nya läkemedel kan tas fram för att behandla diabetes. Människans beta-celler som frisätter insulin ska studeras närmare. Huvuddelen av tidigare forskning av beta-celler är gjord på möss och det har framkommit skillnader mellan möss och människor i beta-cellers funktion Därför är det mycket viktigt att ta reda på exakt hur mänskliga beta-celler fungerar.  

Ett av Stefans forskningsmål blir att undersöka vilka proteiner som är inblandade i insulin-frisättning hos människan, samt att se hur dessa proteiner är påverkade vid typ-2 diabetes.

Kunskapen om hur insulin-frisättning fungerar i människan är ovärderlig för förståelsen av hur diabetes uppkommer och hur sjukdomen kan behandlas. Stefan Amistens forskning kommer sannolikt en dag att bidra till nya sätt att behandla folksjukdomen diabetes.
Malou Friederich


Malou Friederich,
doktorand vid Uppsala Universitet, fiår 70,000 kr för att vid Georgetown University, Washington närmare studera orsaker till njurskada vid diabetes, som är en allvarlig komplikation vid sjukdomen.

Idag drabbas cirka 30% diabetiker av njurpåverkan med risk att senare få njursvikt. Adekvat behandling kan minska denna risk avsevärt. Vid allvarlig njursvikt så är den enda behandlingen dialys eller transplantation. Det är således mycket viktigt att minska denna utveckling.

Malou Friederich´s forskning fokuserar på initiala förändringar i omsättningen av syre (O2) som tros ligga bakom uppkomsten av diabetiska njurskador. Mitokondrien är cellens energiproducerande enhet och den som konsumerar mest syre. Hennes forskning har visat att hos personer med diabetes är mitokondriens syrehantering försämrad och att de använder mer syre än normalt. Det mitokondriella proteinet Uncoupling Protein-2 (UCP-2) kan vara en kritisk faktor, som orsakar syrebrist i njuren och därmed starkt bidrar till uppkomsten av njurskador hos diabetiker. Fortsatt forskning inom detta fält ger stora möjligheter till nya behandlingar av diabetes så att uppkomsten av diabetiska njurskador kan förhindras. 
Det är andra gången som Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, som grundades 2004, delade ut stipendier till unga diabetesforskare.         


Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning utlyste våren 2008 stipendier/ resestipendier för unga forskare (150 000 kr fanns i stipendiefonden). Med unga forskare avses såväl doktorander som post.docs.
34 sökte stipendier. 

   


 


Rolf Luft stipendiat 2007Olof Dallner, doktorand vid Avdelningen för Fysiologi, Wenner-Green Institutet, Stockholms Universitet blev Rolf Lufts stiftelse för Diabetesforsknings förste stipendiat. Den 28 augusti mottog han diplom och stipendium á 45 000 kr från stiftelsen för att kunna studera nya metoder vid Monash University i Melbourne, Australien. Diplomet delades ut av styrelseledamot Ritva Luft. Olof Dallner studerar sockerupptag i skelettmuskulatur och fettväv och hur detta regleras av insulin och stresshormonerna adrenalin och noradrenalin samt hur dessa signalerar och interagerar med varandra. Olof Dallners forskning kommer att bland annat leda till ökad förståelse för varför stress kan leda till övervikt. Han har visat att stresshormoner ökar sockerupptaget i vissa fettceller som därmed får mer näring och kan växa. Forskningen kommer att öka förståelsen för fettvävens och muskulaturens reglering av sockerupptag under stress oberoende insulin. Resultatet kan bidra till utveckling av nya läkemedel som dels kan minska stressutlöst bukfettma och dels reglera sockerupptaget och därmed förbättra blodsockret hos personer med typ 2 diabetes.
Information om utlysningen våren 2007.
Totalt ansökte 43 personer från olika delar av Sverige stiftelsens stipendier (se nedan). Bedömningen av dessa var klar i maj och den 28 augusti tilldelades doktorand Olof Dallner stiftelsens första stipendium.
Elisabeth Hallin utsågs samtidigt med Olof Dallner. Elisabeth Hallin meddelade två veckor före utdelningen av stipendierna att hon tvingas abryta sin forskning på obestämd tid på grund av familjeskäl Därför kunde hon inte motta stiftelsens stipendium.

Uppdaterat 2023-11-23
Utskriftsvänlig sida
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning • Rolf Lufts Foundation for Diabetes Research • www.rolfluftdiabetesfond.seinfo@rolfluftdiabetesfond.se • Bankgiro 5799-9559
Provided by Webforum