6 april 2024
DIABETESFORSKNING FÖR ALLA! 20 april 2024

Ett öppet möte för alla den 20 april därvi presenterar de senaste rönen inom diabetesforskning. Arrangörer är SRP Diabetes (diabetesforskning vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet) samt flera patientorganisationer.  
 Välkommen den 20 april!

Läs mer här om anmälan och program.
Uppdaterat 2024-04-06