HOME
The Foundation
TO DONATE
ANNOUNCEMENT ROLF LUFT AWARD 2017
ANNOUNCEMENT FELLOWSHIP Fellowship 2016
BOARD

Rolf Luft Award 
Rolf Luft Foundation for Diabetes Research annually honors one scientist worldwide for outstanding contributions to endocrinology and diabetes research.
 
----------------------------------------------------------

Announcement

  

Rolf Luft Award 2017

The Rolf Luft Foundation invites nominations for the 2017 Rolf Luft Award in Endocrinology and Diabetes research. Please find attached:

Letter about the possibility to provide nominations
Announcement

----------------------------------------------------------


Rolf Luft Award 2014
   

Dr. Roger Unger, Professor of Internal Medicine at UT Southwestern Medical Center was on May 13 awarded the 2014 Rolf Luft Award for his identification of glucagon as a pancreatic hormone that raises blood sugar levels, having the opposite effect of insulin.

In connection to the Prize Ceremony Professor Unger gave an appreciated Prize lecture. Listen to the  Prize Lecture here .


Motivation and information about the Rolf Luft Award. 2014

 
Professor Unger gives a
Prize Lecture


 
Fullsatt Nobel Forum

The President of Karolinska
Institute Anders Hamsten
gives diploma and a medal


 
Mrs Ritva Luft gives a check
of the prize sum

 
    Professor Roger Unger at the Prize ceremony
                         
 


                      Mrs Ritva Luft. Professor Roger Unger and Mrs Marlise UngerTill vänster: Professor Per-Olof Berggren, lab manger Kay Mc Corkle, Mrs Ritva Luft,
Professor Roger Unger, professor Kerstin Brismar och  Mrs Marlise Unger
 
Professor Per-Olof Berggren, professor Kerstin Brismar and the presisent of Karolinska Institutet Professor Anders Hamsten


-------------------------------------------------------------------------------

Rolf Luft Award 2013

Professor Se-Jin Lee at The John Hopkins University, Baltimore, USA, will be awarded with Rolf Luft Award 2013 at a ceremony on april 10.
Please see the motivation here.
Rolf Luft Award     
In English: Announcement Rolf Luft Award 2009.doc (493 kB)
Rolf Luft Award, som är ett av de mest prestigefulla utmärkelser, tilldelas person som genom sin forskning gjort banbrytande upptäckter som kan ha stor betydelse för framtagande av nya läkemedel vid behandling av diabetes. Utmärkelsen består av diplom, medalj och en summa prispengar.

Rolf Luft Award 2009


T.v Professor Per-Olof Bergren, Styrelseledamot Ritva Luft och Professor Lewis C. Cantley

Professor Lewis C. Cantley, Division of Signal Transduction Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston tilldelades utmärkelsen Rolf Luft Award 2009. Han gav samtidigt en föreläsning om sin intressanta forskning.


Läs mer här om professor Cantleys forskning :
Pressrelease RLAward 2009_sv2.doc (85 kB)

Engelska:
Motivation Lewis Cantley eng.doc (110 kB)

Bland några av de forskare, som föregående år tilldelats utmärkelsen kan nämnas: :
2008 - Professor Grahame Hardie, FRSE FMedSci, University of Dundee, UK
2007 - Dr. Wylie Vale, Helen McLoraine chair professor of
          molecular neurobiology at the Salk Institute in the USA
2006 - Professor Sir Philip Cohen, MRC Protein Phosphorylation   Unit, University of Dundee, UK
2005 - Professor Stephen O´Rahilly, Cambridge University, UK
2003 - Professor Bruce Spiegelman, Dana-Farber Cancer
          Institute, Boston, USA
2001 - Professor C Ronald Kahn, Joslin Diabetes Center, Boston, USA
2000 - Professor Jeffrey Friedman, Laboratory of Molecular
          Genetics, the Rockefeller University, New York, USA           


Medalj - Rolf Luft Award___________________________________________________________________________

2008

 

Rolf Luft Award 2008

 

Professor Grahame Hardie från “University of Dundee, UK” tog emot priset Rolf Luft Award 2008 den 28:e oktober 2008 i Rolf Luft Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson och Ritva Luft delade ut medalj, diplom och prispengar.

I samband med att utmärkelsen delades ut höll professor Grahame Hardie en uppskattad föreläsning om sin forskning : AMPK: a key sensor of cellular energy status and a potential drug target in obesity, diabetes and cancer”

 

 

Motivationen till priset löd:
Grahame Hardie har identifierat AMP aktiverat proteinkinas (AMPK), dess reglering och flera av dess fysiologiska betydelser. Han har visat att AMPK är en sensor för cellens energistatus, dvs känner av förändringar och aktiveras för att anpassa cellen till syrebrist, substratbrist och olika typer av cellstress.

Han har bl.a. visat att AMPK kan stimulera glukosupptag i muskel under arbete. Han har också visat att AMPK är betydelsefullt för vissa cancerformer. Han har föreslagit att AMPK signalleringen borde vara ett mål för utveckling av nya läkemedel. Hans forskning har bidragit till förståelsen av hur det mest använda läkemedlet vid typ 2 diabetes, Metformin/Glucophage, verkar, nämligen genom att aktivera AMPK och därmed öka leverns insulinkänslighet och minska dess sockerproduktion.
 
Metformins förmåga att aktivera AMPK signalering är också en av förklaringarna till att detta läkemedel minskar risken för vissa cancrar.

Grahame Hardie har startat ett helt nytt forskningsområde som öppnar nya vägar för behandling av fetma, diabetes och cancer.

KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson delade ut Rolf Luft Award 2008


     
Professor Grahame Hardie och styrelseledamoten i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning Ritva Luft

Updated 01/12/2015
Printer friendly page
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning • Rolf Lufts Foundation for Diabetes Research • www.rolfluftdiabetesfond.seinfo@rolfluftdiabetesfond.se • +46 8-30 25 25 • Bankgiro 5799-9559
Provided by Webforum