Hem
Om stiftelsen och Professor RolF Luft
Styrelsen
Varför så viktigt?
GE EN GÅVA
ROLF LUFT AWARD 2018 utlysning
Sponsorer
STIPENDIEUTDELNING till unga diabetesforskare
JEANETTE BONNIERS STIPENDIUM
Aktiviteter
Press
Kontakt
21 oktober 2017
Jeanette Bonnier stipendiater utsedda

Jeanette Bonnier, som i april 2016 gick bort efter en tids sjukdom, var mycket engagerad och intresserad av konst, journalistik och forskning. För att hedra hennes minne har många givare tillsammans donerat 140.000 kr till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning. Nu har stiftelsen utsett två unga diabetesforskare, som får dela på donationen för att besöka annat universitet och lära sig nya metoder och stimulera forskningssamarbete. Stipendieutdelningen äger rum i december.

Stipendiaterna är:
   Karin Rådholm, Linköpings Universitet, som i sin doktorsavhandling studerat faktorer med anknytning till hjärt-kärlsjukdom, särskilt förmaksflimmer, högt blodtryck och diabetes, hos äldre människor. Hon ska nu hos en forskargrupp i Sydney. Australien, undersöka olik-heter beträffande risken för kärlkomplikationer, såväl i de stora som i de små blodkärlen, hos kvinnor och män med typ 2-diabetes.

Kristofer Hedman, Linköpings Universitet, som i sin doktors avhandling undersökt hjärtfunktionen hos friska och hos hjärtsjuka personer. Han skall nu tillsammans med en forskargrupp i Stanford University, USA, studera immunologiska och metabola mekanismer  bakom hjärt-muskelinflammation hos personer med diabetes.  

Uppdaterat 2017-10-21
Utskriftsvänlig sida
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning • Rolf Lufts Foundation for Diabetes Research • www.rolfluftdiabetesfond.seinfo@rolfluftdiabetesfond.se • +46 8-30 25 25 • Bankgiro 5799-9559
Provided by Webforum